Arama Önerileri

  Geçmiş Aramalar

   Temel Değerlerimiz


   • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
   • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
   • Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak,
   • Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
   • İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,
   • Müşteri, Çalışan, Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,Yasal ve etik kurallara uymak,İşi ehline vermek,
   • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
   • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
   • Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,
   • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
   • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, Aydınlı Ailesi'nin bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.​