Kategoriler

  Geçmiş Aramalar

   Arama Önerileri

    Geçmiş Aramalar

     İnsan Kaynakları

     İnsan Kaynakları Politikamız


     Çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak…
     Hedeflere Kendini Adama


     Şirket amaçlarımız doğrultusunda, bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans standardında ısrarcı olmak. Güçlü bir sorumluluk duygusu sergileyerek daima sahiplenmek.
     Üreticilik - Yenilikçilik


     İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni yapılanmalara açık olmak bunları sahiplenmek ve bunların uygulamalarında proaktif olmak.
     Dürüstlük


     Şirketin çıkarları ve etik kurallar doğrultusunda her zaman dürüst davranmak. Söylediğini yapmak veya yaptığını söylemek.
     Sürekli Öğrenme


     Deneyimlerden faydalanmak ve hatalardan ders almak konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek ve iyileşmek için kendini teşvik etmek.
     Saygı


     Bütün seviyelerle yapıcı bir biçimde iletişim ve etkileşim kurmak ve her birey/departmanın, mükemmelliğe ulaşmak ve bu seviyede kalmak konusunda vazgeçilmez olduğunu akıldan çıkarmamak.
     Takdir ve Ödüllendirme


     Yüksek performansı takdir etmek ve düşük performans konusunda harekete geçerek, 'kazanan bir ekip olma' amacına bağlı kalmak.
     Kendine Güven


     Şirket amaçlarımız doğrultusunda, bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans standardında ısrarcı olmak. Güçlü bir sorumluluk duygusu sergileyerek daima sahiplenmek
     Ekip Ruhu


     Fonksiyonlar, departmanlar ve birimler ölçeğinde Aydınlı Grup ekibinin sadık bir üyesi olmak, diğer birey ve departmanlarla işbirliği yapmak, bunu yaparken her bireyin kendine has becerilerine güvenmek ve bunları kabul etmek.
     Pozitif Enerji


     İnsanlara, olaylara, hayata olumlu bir bakış açısıyla bakmak. Sorunları fırsatlara dönüştürmek. Baskı altında dahi konuları bütün yönleriyle, yapıcı ve öğrenmeye yönelik bir biçimde değerlendirmek.
     Şeffaflık


     Her durum ve alternatifi adil, dürüst ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek, değerlendirmenin bütün yönlerini başkalarıyla açık bir şekilde tartışmaya istekli olmak ve gerektiğinde değişimlere hazırlıklı olmak.