Arama Önerileri

  Geçmiş Aramalar

   Tarihi Değiştiren Keşif: Göbeklitepe

   15 Nisan 2020

   Evde kaldığımız bu günlerde, zamanı keyifli hale getirmenin değeri giderek artarken, Göbeklitepe

   hakkında öğreneceğiniz yeni bilgilerle tarih öncesinde keyifli bir yolculuğa ne dersiniz?

   12.000 yıllık geçmişiyle Mısır Piramitleri’ni ve İngiltere’nin en meşhur Stonehenge Anıtı’nı geride

   bırakan Göbeklitepe, dünyanın ilk ve en eski tapınağı olmasıyla biliniyor. İnsanlık tarihini sil baştan

   yazacak 20 tapınağından sadece 6 tanesinin gün yüzüne çıkarılmasıyla da gizemini hala büyük oranda

   koruyor.

   Göbeklitepe'nin ortaya çıkış hikayesi, kendisi

   kadar ilginç bir konuya ev sahipliği yapıyor.

   1983 yılında tarlasını sürerken tesadüfen

   tarihi kalıntılar bulan Mahmut Yıldız’ın, bu

   kalıntıları müzeye götürmesiyle günümüzde

   dizilere konu olacak kadar dikkatleri üzerine

   toplayan Göbeklitepe macerası başlıyor.

   Mahmut Yıldız, tarlasını devlete satmış olsa

   da hala koruyup kolluyor. Bölgenin

   bekçiliğini yapmakla kalmayıp ziyaretçilere

   görecekleri kalıntılar hakkında bilgiler

   vererek gelenlere rehberlik de ediyor.

   Göbeklitepe’yi bu kadar önemli yapan nedir?
   Göbeklitepe’yi bu kadar önemli yapan nedir?

   Göbeklitepe, okul zamanlarında öğrenilen

   göçebe toplulukların tarımı keşfetmesiyle

   yerleşik hayata geçtiği bilgisini tekrar

   sorgulatıyor. Göbeklitepe’nin inşa edildiği

   Neolitik dönemde insanlar, avcılık ve toplayıcılık

   yaparak küçük gruplar halinde yaşamını

   sürdürüyordu.

   Tören alanlarında, insan olarak stilize edildiği

   düşünülen 3 ile 6 metre arasındaki T sütunlar

   gibi ağır taşların el arabaları ve yük hayvanları

   olmadan taşınması, insanların kalabalık bir

   şekilde bir arada olduğu ihtimalini

   güçlendiriyor. Diğer bir ifadeyle, kavimlerin

   dini mabetlere yakın olma isteği yerleşik

   hayat ve tarımı ortaya çıkarıyor.

   Sütunların ve mağara duvarlarının üzerine

   işlenmiş akrep, tilki, yılan, boğa, yaban ördeği

   ve aslan gibi hayvan figürlerinin tamamının o

   coğrafyada yaşadığına dair kanıt bulamayan

   arkeologlar, bu figürleri tapınağı ziyaret eden

   farklı kabilelerin sembolleri olarak

   nitelendiriyor. Aynı zamanda, bölgede yapılan

   araştırmalar sonucu buğdayın atasının ilk

   olarak Göbeklitepe eteklerinde yetiştiği de

   ortaya çıkarılıyor.

   Bu gelişmeler sonucunda Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne, 2018

   yılında da UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınıyor.

   Peki Mezopotamya topraklarının en büyük ve gizemli bu mirasını, Pierre Cardin ile yeniden

   keşfetmeye ne dersiniz? Yeni sezon koleksiyonumuz için takipte kalın!